• RSS订阅 加入收藏  设为首页
智圣文库

致诸弟•喜述得会试房差

时间:2012-9-12 10:14:20  作者:  来源:  查看:112  评论:0
内容摘要:曾国藩,家书,为政篇

【原文】

四位老弟足下:

三月初六日,蒙皇上天恩,得会试分差,即于是日始阅卷。十八房每位分卷二百七十余,到廿三日头场即已看毕,廿四看二三场,到四月初四皆看完。各房荐卷,多少不等,多者或百余,少者亦荐六十四卷,而惟余中卷独多,共中十九人,他房皆不能及。十一日发榜,余即于是日出闱,在场月余,极清吉。

寓内眷口,大小平安。出闱数目、一切忙迫,人客络绎不绝。朱啸山于十六日出京,余寄有纹银百两,高丽参一斤半,书一包,内《子史精华》六套,《古文辞纂》二套,《绥寇纪略》一套,到家日查收。加紧有寿及等项,尚未办齐,待筠仙带归。十四日新进士复试,题曰“君子喻义”,赋得竹箭有筠①,得行字。我县谢吉人中进士后,因一切不便,故邀来在余寓住。

十五日接三日初十日家信,内有祖父父亲叔父手谕,及诸弟诗文并信。其文此次仅半日,忙不及改,准于下次付回。四弟信,所问盖窦牟窦痒巩兄弟,皆从昌黎游,去年所写牟尼,实误写尼字也。汪双池先生灿系雍正年间人,所著有《理学逢源》等书。郭筠仙翌臣兄弟,及冯树堂,俱要出京。寓内要另请先生,现尚未定,草布一二,祈贤弟禀堂上各位大人。今日上半天,已作了一函呈父亲大人,交朱啸山,大约六月可到。国藩手草。(道光二十年四月十五日)

【注释】

① 筠:竹皮。《礼记·礼器》:“其在人也,如竹箭有筠也,如松柏之有心也。”

【译文】

四位老弟足下:

三月初六日,承蒙皇上天恩,得放会试分房阅卷差事,就在当天开始阅卷。十八日每房分二百七十多卷,到二十三日头场就已看完,二十四看二场三场,到四月初都看完。

各房推荐的卷子,多少不相同,多的或者百多卷,少的六十多卷。我推荐的六十四卷,而只有我推荐的卷子中了的最多,共中十九卷,是其他房不能比的。十一日发榜,我就在当天出考场。在考场一个多月,很清苦。

寓内眷属人丁,大小平安。出场几天,一切很忙碌,人客络绎不绝。朱啸山于四月十六日离京城,我寄纹银一百两,高丽参一斤半,书一包,内有《子史精华》六套,《古文辞类纂》两套,《绥寇纪略》一套,到家时查收。另有寿屏和笔等项,还没有办齐,等郭筠仙带回。十四日新进士复试,题目是“君子喻义”,赋得竹箭有筠,得行字。

我县谢吉人中进士后,因一切不便,所以邀他住在我寓中。

十五日接三月初十日家信,内有祖父、父亲、叔父手谕,诸位弟弟的诗文和信。诗文因这次只有半天,忙得来不及改,准定在下次寄回。四弟的信,所问是泰牟、窦痒、窦巩兄弟,都从昌黎游学。去年所写牟尼,实际上是误写尼字。汪双池先王灿是雍正年间人,所著有《理学逢源》等。郭筠仙、翌臣兄弟及冯树堂都要离京城。寓内要另外请先生,现在还没有完。草草写了几句,希望贤弟代为禀告堂上各位大人。今日上半天,已写了一封信呈父亲大人,交朱啸山,大约六月可以到。国藩手草。(道光二十年四月十五日)


中华智库园(www.zhzky.com)上传


标签:曾国藩 家书 为政篇 
相关评论

免责声明

    本网站转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料,均出于为公众传播有益资讯信息之目的,其版权归版权所有人所有。所采用的非本站原创文章及图片等内容无法逐一和版权者联系,若所选内容作者及编辑认为其作品不宜上本网供大家浏览,请及时用电子邮件通知我们,以便即时删除,避免给双方造成不必要的损失。

邮箱:zhzky102@163.com

 

主办单位:智库园(北京)国际文化有限公司  技术支持:中企集成  京公网安备:110108006569  京ICP备案号:10020766